Projekt

Projekt

Niniejsza baza stanowi efekt projektu “Kresowi Żołnierze Armii Krajowej” realizowanego przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie na przestrzeni lat 2018-2022. Prace nad projektem są finansowane ze środków programu “Szlakami Polski Niepodległej” fundowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. Celem projektu “Kresowi Żołnierze Armii Krajowej” jest stworzenie internetowej bazy danych, która ma obejmować biogramy żołnierzy AK walczących na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Setki godzin poświęconych przez nasz zespół badawczy na zaplanowanie pracy, zaprojektowanie strony internetowej, zebranie materiałów, opracowywanie ich, katalogowanie i tworzenie biogramów pozwala oddać skalę fenomenu, jakim była Armia Krajowa na Kresach Wschodnich.

Przedstawiamy Państwu zbiór  biogramów żołnierzy AK, którzy w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą na wschodnich rubieżach kraju: Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Polesiu, Wołyniu, Stanisławowskim, Tarnopolskim, Lwowskim oraz na Grodzieńszczyźnie. Baza, zawierając kilkustopniowy system wyszukiwania, stanowi doskonałe narzędzie do prac badawczych umożliwiając wgląd do danych osobowych oraz informacji źródłowych. Ponadto pełni funkcję popularyzatorską. Twórcy bazy “Kresowi Żołnierze Armii Krajowej”, zdając sobie sprawę z konieczności kontaktu z odbiorcami, zaprojektowali ją w taki sposób, aby dać możliwość każdemu zainteresowanemu w jej współtworzeniu polegającym na przesłaniu online weryfikacji zamieszczonych danych lub dokonaniu nowego wpisu.

W skład zespołu realizującego grant wchodzą obecnie:
dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ (kierownik grantu)

dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

dr Tomasz Dudek

Joanna Chudzicka

Karol Kordas

Grażyna Torbicka

Kacper Walkowiak

Na różnych etapach tworzenia bazy z zespołem współpracowali: Weronika Adamczyk, Urszula Akslar, Michał Amarowicz, Izabela Cisek, Aleksander Czerniewicz, Kamila Kalisz, Mateusz Gawlik, Martyna Góra, Szymon Grygiel, Piotr Makuła, Robert Springwald, Filip Szczepaniec, Maciej Szurgot, Łukasz Piotrowski, Pavlo Motiuk, Daniel Krukowski, Agnieszka Grzyb, Dominika Kulik, Klaudia Celej, Natalia Zaczkiewicz-Mazur, Paulina Bątorek, Mateusz Fijałkowski, Katarzyna Nawrocka, Jakub Maszkiewski, Natalia Lisowska, Bartłomiej Orłowicz.

Heroiczna, a zarazem tragiczna walka o polskość Kresów Wschodnich podjęta przez Armię Krajową stanowi wartość, jaką należy pielęgnować. Musimy o niej pamiętać, aby świadectwo trudu poniesionego w imię dobra wspólnego wszystkich polskich obywateli nie uległa zatarciu. Głęboko wierzymy, że baza “Kresowi Żołnierze Armii Krajowej” będzie stanowić ważny element utrwalający w zbiorowej pamięci zasługi AK w walce o niepodległą Polskę.

*Stan na luty 2024 r.