FAQ

FAQ

 

  1. Jak wyszukiwać rekordy?

Uzupełnij przynajmniej jedno z pól w wyszukiwarce, podanie większej ilości danych umożliwi zawężenie wyników wyszukiwania, w przeciwnym razie wyświetlone zostaną wszystkie rekordy zawierające daną frazę. Rekordy nie są ułożone alfabetycznie, dlatego warto przejrzeć całą listę wyników.

  1. Wyszukiwanie Oddziałów.

Nazwy dywizji oraz brygad zapisane są za pomocą skrótów i dużych liter, np.: 27 WDP AK, 3 WB AK. Pułki, kompanie, plutony i drużyny zapisane są za pomocą skrótów i małych liter. Wszystkie numery muszą być zapisane za pomocą cyfr arabskich, z wyjątkiem numerów batalionów zapisanych cyframi rzymskimi.

  1. Wyszukiwanie przez zakładkę “Okręgi”.

Po wejściu w zakładkę “Okręgi” należy wybrać jeden z wyświetlających się Okręgów, najeżdżając kursorem na rysunek lub podpis poniżej. W opisie tekstowym umieszczone zostały hiperłącza, które umożliwiają przeniesienie do konkretnego rekordu.

Zamieszczone zostały również podziały strukturalne danych okręgów, które przekierowują do wszystkich rekordów z oznaczoną przynależnością.

  1. Jak dodać biogram żołnierza, którego nie ma w Bazie?

Chcąc dodać biogram żołnierza do Bazy, należy wejść w zakładkę “Dodaj żołnierza”. Nie zapomnij podać swojego adresu e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

  1. Jak uzupełnić lub skorygować informacje zawarte w biogramie?

Aby wprowadzić uzupełnienia lub poprawki w biogramie, należy skorzystać z rubryki “Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?” umieszczonej na dole biogramu danego żołnierza.

  1. Na jakiej podstawie można uzupełnić biogram żołnierza?

Przy tworzeniu biogramów żołnierzy kierujemy się przede wszystkim zasadą, że informacje zawarte w biogramach muszą być oparte na potwierdzonych, wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak rozumiemy, że z uwagi na specyfikę działalności konspiracyjnej oraz losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej, takie materiały nie zawsze są dostępne. Dlatego istotne są dla nas wszelkie dokumenty tudzież przypisy z literatury, na których moglibyśmy się oprzeć i zamieścić w bibliografii rekordu. Ponadto, przyjmujemy także informacje przekazywane w rodzinie, które zostały spisane lub zapamiętane przez jej członków. W celu potwierdzenia prawdziwości informacji bardzo prosimy załączanie do przygotowanych biogramów skanów lub zdjęć poszczególnych materiałów, z których Państwo korzystali.

  1. Masz pytania do Zespołu Bazy?

W celu kontaktu z zespołem należy wejść w zakładkę “Kontakt” i wypełnić formularz lub napisać na adres mailowy: baza@muzeum-ak.pl.