Baza Kresowych Żołnierzy
Armii Krajowej

Wpisz poniżej imię, nazwisko, bądź pseudonim albo skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Baza Kresowych Żołnierzy
Armii Krajowej

Wpisz poniżej imię, nazwisko, bądź pseudonim albo skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Witamy w Bazie Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej!

Niniejsza baza jest owocem projektu realizowanego przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie na przestrzeni lat 2018-2022. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Olgierda Grotta poświęcił setki godzin na zaprojektowanie strony internetowej, zbieranie materiałów, opracowywanie ich, katalogowanie i tworzenie biogramów. Efekt pozwolił w możliwie najdokładniejszym stopniu oddać skalę fenomenu, jakim była Armia Krajowa na Kresach Wschodnich. Przedstawiamy Państwu zbiór żołnierzy AK, którzy w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą na wschodnich rubieżach kraju: Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie, Polesiu, Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Dodawanie żołnierzy

Organizatorzy

Organizatorami Bazy Kresowi Żołnierze Armii Krajowej są
Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie.

Baza Danych Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej stanowi pracę badawczą, wykonywaną przez Zespół Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Zadanie zostało sfinansowane w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Szlakami Polski Niepodległej, realizowanego w latach 2018 – 2022. Projekt o numerze: 0002/spn01/17/2018. Kwota finansowania: 1 187 364, 80 zł.

Miasto Kraków
(organizator)

Województwo Małopolskie (organizator)

Muzeum Armii Krajowej (beneficjent)

Ministerstwo Edukacji i Nauki (donator)