Kirschner, Marian

Marian Kirschner

pseud. Walery

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-08-17
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2002-11-09
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny w Krakowie-Borku Fałęckim
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:Orzechowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkołę podstawową i średnią ukończył we Lwowie.

W czasie wojny:

W latach 1940-1942 studiował medycynę na Instytucie Medycznym we Lwowie.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w zawodzie. Po 25 latach przeszedł na emeryturę jako inwalida wojenny.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD, nr leg. 0673022.

Należał do Związku Inwalidów Wojennych. W ZBoWiD-zie pracował w komisji ds. socjalnych i zdrowia.

ŚZŻAK, nr leg. 031804.

Był członkiem Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. “Orląt Lwowskich” w Krakowie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Członek kedywu Lwów-Wschód, Zgrupowanie “Pasieki”, kompania “Osy” – Romana Madurowicza. Ukończył szkołę podchorążych, prowadził szkolenia dla członków AK.

Data zaprzysiężenia:1942-11-01
Czasookres:1942-11-01 - 1944-07-25.
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Kedyw, Zgrupowanie "Pasieki", komp. "Osy",14 p.uł., 3 szw.
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Zgrupowanie AK Miasto
Inspektorat Wschodni (Brody)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas walk w rejonie lasów Majarów – Pasieki został ciężko ranny podczas akcji “Burza”. Podczas “Burzy” pełnił funkcję dowódcy plutonu w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 12.1942 do 11.1943 r. był więźniem obozu koncentracyjnego przy ul. Janowskiej we Lwowie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V kl.

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska

Krzyż Partyzancki

Krzyż Walecznych

Odznaka Pamiatkowa “Żołnierz Kresowy Armii Krajowej”

Weteran Walk o Niepodległość

Srebrna Odznaka “Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”

Odznaka “Za Wzorcową Pracę w Służbie Zdrowia”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 87;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Kraków), teczka osobowa Mariana Kirschner;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 284;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 213.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?