Ignatowicz, Bolesław

Bolesław Ignatowicz

pseud. Bolesław, Borys, Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ihnatowicz Bolesław
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1945-05-03
Miejsce śmierci:Zatoka Lubecka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 55 pp w Lesznie. Pracował jako profesor matematyki i fizyki w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od połowy 1942 r. pełnił funkcję komendanta Dzielnicy Południowej Inspektoratu Lwów-miasto AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Dzielnicy

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez Gestapo 21.11.1942 r. Był przesłuchiwany i torturowany w więzieniu przy ul. Pełczyńskiego. Podczas przenoszenia do więzienia przy ul. Łąckiego udało mu się zbiec. Ukrywał się przy ul. Częstochowskiej u siostry szwagierki i nie opuścił Lwowa mimo poleceń. W 01.1943 roku został ponownie aresztowany razem z narzeczoną. W październiku przewieziono go do obozu. Ostatni obóz w jakim przebywał to Neuengamme koło Hamburga, z numerem 25375. Zginął 03.05.1945 roku, podczas bombardowania przez angielskie samoloty na statku “Cap Arkona” z ewakuowanymi więźniami.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych z 03.02.1943 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 307, 565;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 80;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 113-117;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 29, 30, 52, 264.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?