Kleinmann, Leopold

Leopold Kleinmann

pseud. Poldek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Kozłowski Leopold
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-11-26
Miejsce urodzenia:Przemyślany
Data śmierci:2019-03-13
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej
Rodzice
Imię ojca:Herman
Imię matki:Miriam
Nazwisko panieńskie matki:Sekler
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W wieku ośmiu lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. W 1930 roku rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Powszechnej w Przemyślanach. Równolegle, trzy razy w tygodniu uczęszczał do chederu, gdzie uczył się jidysz i hebrajskiego. Ukończył konserwatorium muzyczne we Lwowie w klasie fortepianu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył dyrygenturę w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Służył w batalionie sanitarnym 6 DP.

Po wojnie:

Po wojnie służył w 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Do 1968 roku służył w WP. W późniejszym okresie współpracował z Teatrem Żydowskim w Warszawie, Cygańskim Zespołem Roma, Zespołem Pieśni i Tańca Rzeszowiacy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Jako dyrygent i kompozytor był założycielem i kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Warszawskiego Okręgu Wojskowego (L)WP.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz plutonu żydowskiego we wsi Hanaczów. Brał udział w licznych akacjach w obronie ludności polskiej przed UPA w m. Rudy. Ratował także biedotę wiejską.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik I batalionu

Oddział względnie pion organizacyjny:40 pp AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach w rejonie Świrza w których został ranny.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jego przełożonym w AK był Józef Stawiński “Bunio”, później zaś Kazimierz Wójtowicz “Głóg.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego brat Adolf Kleinman był również żołnierzem AK. Poległ w obronie Hanaczowa.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Był więźniem Żydowskiego Obozu Pracy w Jaktorowie w powiecie Przemyślany.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Usunięty z wojska po wydarzeniach marca 1968 roku.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy. W 2008 r. otrzymał Złoty Medal “Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, natomiast w 2014 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Autor muzyki do licznych filmów takich jak np.  “Austeria” czy “Wojna i Miłość”.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

Cygan J., Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda Kozlowskiego-Klejnmana, Kraków – Budapeszt 2015, s. 16, 26-27;

Kraków. Nie żyje Leopold Kozłowski -Kleinman, “ostatni klezmer Galicji”, [online:] https://encyklopediateatru.pl/artykuly/272434/krakow-nie-zyje-leopold-kozlowski-kleinman-ostatni-klezmer-galicji (dostęp: 01.07.2022 r.);

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 215, 256;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 77, 108, 143, 149, 150, 207, 279;

Wosion-Czoba M., W Krakowie odbył się pogrzeb Leopolda Kozłowskiego, [online:] https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/w-krakowie-odbyl-sie-pogrzeb-leopolda-kozlowskiego (dostęp: 01.07.2022 r.).

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Muzyk pochodzenia żydowskiego.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?