Zawistowski, Stanisław

Stanisław Zawistowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-08-24
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1990-04-29
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku: Gdańsk. Cmentarz Srebrzysko
Rodzice
Imię ojca:Leon
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Biengo
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polski z lagru kończy studia medyczne w AM Gdańsk gdzie uzyskuje doktora nauk medycznych i zostaje asystentem. W 1965 r. zostaje profesorem zwyczajnym.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną zaprzysiężony w 1944 r. Odbył szkolenie wojskowe i został przydzielony do Dzielnicy C.

Bierze udział w operacji “Ostra Brama”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Dzielnica C
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Bierze udział w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Żonaty był z córką Władysława Hajdukiewicza, podczas II wojny światowej delegata Rządu Londyńskiego na okręg wileński, Heleną (ur. 3 I 1922 Wilno), studentką tajnego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, członkiem AK, 31 XII 1944 aresztowaną przez NKWD i zesłaną do obozu pracy koło Saratowa. – patrz biogram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1942 r wywieziony na roboty do Niemiec skąd ucieka w 1944 i wraca do Wilna

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

2 stycznia 1944 r. aresztowany przez NKWD  i wywieziony do łagrów: Jełczanka k Saratowa, Kutaisi ( Gruzja), Astrachań. Zwolniony jesienią 1948 r

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Odznaczony:

Złotym Krzyżem Zasługi (1968), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988), medalem 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1984), medalem Zasługi Dla Obronności Kraju (1972), medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (1975), medalem 30-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku (1975),

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem wiele prac z zakresu medycyny

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 2, s. 231-232

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?