Lubiński, Włodzimierz

Włodzimierz Lubiński

pseud. Hucuł

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1900-00-00
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Mając 14 lat uciekł z domu żeby wstąpić do Legionów. Został łącznikiem sztabowym w I Brygadzie. W 11.1918 roku brał udział w obronie Lwowa na II odcinku w szkole św. Marii Magdaleny. W 1920 r. został awansowany do stopnia kaprala. Rok później walczył w III Powstaniu Śląskim w szeregach 3 pułku R. Niemczyka.

W czasie wojny:

W 1939 roku brał udział w walkach zgrupowania gen. F. Kleeberga w 2 batalionie mostów kolejowych.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wstąpił do AK w 1942 r. Podoficer Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Dzielnica Wschodnia Lwowa. W latach 1943-1944 był w poczcie dowódcy OL, mjra Draży.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 p.uł., 2 szw., 1 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej pod Krzywdą. Trafił na roboty do Niemiec, z których uciekł w 1942 roku aby wstąpić do AK.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Skazany na mniej niż 10 lat obozów.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Powstańców Śląskich;

Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi z 1930 r.,

Medal Niepodległości z 1933 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 111;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 95-96, 106, 109, 375;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 119, 270.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?