Majewski, Rudolf Jan

Rudolf Jan Majewski

pseud. Feliks, Leśniak, Roman, Solski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ejsmont, Andrzej Solski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-09-08
Miejsce urodzenia:Brzeziny
Data śmierci:1949-01-05
Miejsce śmierci:Wronki
Miejsce pochówku: Cmentarz miejski w Piotrkowie Trybunalskim
Rodzice
Imię ojca:Witold
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Klimkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1914 r. uczęszczał do szkoły.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 3 Pułku Artylerii Ciężkiej pod Białymstokiem, Grodnem, Wołkowyskiem i Baranowiczami.

W październiku 1920 r. ukończył kurs w Centralnym Obozie Podoficerskich Szkół w Toruniu. Następnie służył w 2 Pułku Artylerii Górskiej w Przemyślu.

28 września 1926 r. skierowany do Oficerskiej Szkoły dla Podoficerów w Bydgoszczy.

Od 21 września 1933 r. był wykładowcą w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

W czasie wojny:

W wojnie obronnej 1939 r. walczył w stopniu kapitana. Po klęsce włączył się do pracy konspiracyjnej we Lwowie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1914 r. pracował w fabryce z powodu trudnych warunków materialnych w rodzinie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pod fałszywym nazwiskiem Andrzej Solski, otrzymał posadę kierownika Filii Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”. W konsekwencji ujawnienia swoich prawdziwych personaliów został zwolniony z pracy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po klęsce wrześniowej włączył się do pracy konspiracyjnej we Lwowie. Wykazał duże talenty organizacyjne i niedługo później mianowano go szefem sztabu okręgu Związku Walki Zbrojnej w Stanisławowie. W tym czasie został awansowany do stopnia majora.

Po dekonspiracji w okręgu został aresztowany przez Niemców. W niewyjaśnionych okolicznościach zdołał wydostać się z więzienia, ale – spalony – nie mógł wrócić do pracy konspiracyjnej w Stanisławowie. Uciekł najpierw do Lwowa, a później do Warszawy. Wiosną 1943 r. został skierowany do Obwodu Rawa Mazowiecka w Inspektoracie Piotrkowskim Okręgu Łódź AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1943-01-00
Pełnione funkcje:

Szef sztabu Komendy Okręgu AK Stanisławów

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po wsypie w Stanisławowskim został przerzucony do Okręgu AK Łódź. Skierowano go do Obwodu Rawa Mazowiecka w Inspektoracie Piotrkowskim. Po kolejnej wsypie przeniesiono go do Piotrkowa – do sztabu inspektoratu. 1 sierpnia inspektor Stanisław Pawłowski „Powała” mianował go dowódcą I batalionu 25. Pułku Piechoty. W połowie sierpnia 1944 r. jego oddział stoczył ciężką bitwę pod Diablą Górą w rejonie Opoczna.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 25 Pułku Piechoty AK

Oddział względnie pion organizacyjny:25 pp AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W listopadzie 1945 r. zorganizował konspiracyjną strukturę pod nazwą Związek Byłych Partyzantów „Warta”. Organizacja miała na celu przygotowanie kadr wojskowych na ewentualną wojnę pomiędzy Wielką Brytanią a ZSRS oraz ochronę przed deportacjami do sowieckich obozów pracy. Współtworzyli ją m.in. zamieszkujący okolice Międzyrzecza byli żołnierze piotrkowskiego Inspektoratu AK.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji “Burza” w Okręgu AK Łódź.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Gestapo 10 listopada 1942 r., kiedy pełnił funkcję szefa Sztabu Komendy Okręgu AK Stanisławów. Wypuszczony z aresztu, zbiegł do Lwowa, a następnie do Warszawy.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W listopadzie 1946 r. został aresztowany. Chociaż nie udowodniono mu w żadnej działalności, został skazany na 7 lat więzienia.

Wyrok – na mocy amnestii zmniejszony do 3,5 roku – odsiadywał we Wronkach, gdzie zmarł 5 stycznia 1949 r., kilkanaście miesięcy przed zwolnieniem.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – dwukrotnie;

Srebrny Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Konspiracja lwowska: Słownik biograficzny, Kraków 1997, s. 116-117;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 80;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 101;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 31, 256.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?