Hurynowicz, Janina

Janina Hurynowicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1893-11-10
Miejsce urodzenia:Krasnopol
Data śmierci:1967-1-02
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku: Toruń, Cmentarz św Jerzego
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Malicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapiatn
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Instytut Maryjski w Wilnie.

W 1918 r. ukończyła studia w Żeńskim Instytucie Medycznym w Petersburgu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zostaje profesorem nauk medycznych

Służba wojskowa
Przed wojną:

We wrześniu 1918 r. ochotniczo wstąpiła do Polskiej Dywizji Syberyjskiej i została ordynatorem szpitala.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracowała w Klinice Neurochirurgii USB w Wilnie, gdzie w 1927 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 1930 r. habilitację.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po repatriacji zamieszkała w Toruniu i pracowała w Katedrze Neurofizjologii na Uniwersytecie im Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podczas okupacji działała w konspiracyjnej służbie zdrowia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

lekarz

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

w 1920 wzięta do niewoli sowieckiej – pracuje jako lekarz w 1921 przez Japonię powraca do Polski

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – I wojna światowa

Złoty  Krzyż Zasługi z Mieczami – 1944

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Autorka cenionych prac dotyczących chronaksji i wpływu insuliny na autonomiczny układ nerwowy.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1914, Bydgoszcz 2010, s. 260;

Pużyński S.(red.), Leksykon psychiatrii, Warszawa 1993, s. 173, 556;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 210-211.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?