Veit, Adam

Adam Veit

pseud. Bazyli

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1942-08-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W czasie I Wojny Światowej służył w Legionach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Prowadził drukarnię, pracował przy wydawaniu tygodnika “Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej”. Do jego obowiązków należał skład i druk “Biuletynu”. Do konspiracji wciągnął Mariana Pieniądza “Borys”, “Grant”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kierownik komórki technicznej drukarskiej od 12.1941 r. do 25.04.1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP Obszaru Komendy nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Komenda Obszaru ZWZ-AK (1941-1944):
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Jego żona będąca żydówką została zatrzymana 5 czerwca 1942 roku. Nie chciał opuścić żony więc zgłosił się do Gestapo dzień później. Drukarnia w której pracował została odnaleziona przez Gestapo. Torturowany w więzieniu nie wydał nikogo, próbował popełnić samobójstwo poprzez zażycie trucizny. 8 lub 9 czerwca 1942 roku siedział w celi nr 160 w więzieniu na Łąckiego we Lwowie. Rozstrzelany na Piaskach w ramach akcji “oczyszczania więzień z elementu chorego, starego, inwalidów i niezdolnych do pracy” w połowie sierpnia 1942 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 17, 18, 31;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 12, 13, 21, 22, 23, 25, 26;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 57, 77;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 15;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 18, 24, 26, 250.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?