Wojtowicz, Antoni

Antoni Wojtowicz

pseud. Darling

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bronisław Tuglewicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:2008-07-00
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po ujawnieniu się ukończył studia na Wydziale Weterynarii KUL.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako weterynarz i nauczyciel na Dolnym Śląsku.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

Koło Pułkowe,

Rodzina Jazłowiecka.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo służył w oddziałach porządkowych w okolicy Lwowa, brał udział w akcjach obrony wsi polskich przed UPA. Został podoficerem Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jałowieckich, Dzielnicy Wschodniej Lwowa. Po Szkole Podchorążych AK został oficerem operacyjnym Kedywu 40 pp AK we Lwowie, następnie mianowany dowódcą oddziału specjalnego w walkach z oddz. niemieckimi. Brał udział w akcji na młyn i sklep obuwniczy w Przemyślanach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca por. “Strzały”, w 06.1944 r. dowodził oddziałem podczas obrony Hanaczowa, dowódca 1 plutonu w komp. D1 OL “Warta”.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta" 14 p.uł.; 40 pp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1944 r. członek “NIE” we Lwowie. Został dowódcą plutonu w Oddziałach AK „Warta” w rzeszowskim, walczył z  NKWD i UB oraz w WiN. Był członkiem Brygady Kadrowej Okręgu Lwowskiego AK. Dowodził akcjami uwolnienia więźniów z aresztów UB. Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie odpowiadał za bezpieczeństwo Komendy Okręgu. Pod koniec 1945 r. wyjechał do Wrocławia w celu zorganizowania siatki “NIE”. Był odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i organizację wyjazdów za granicę. Od 1947 r. ukrywał się na Dolnym Śląsku, pozostał czynny w strukturach konspiracyjnych do 1956 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W 1944 r. brał udział w akcji Burza w okolicach Świrza i w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy,

Krzyż Walecznych,

Medal Wojska,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi,

Krzyż WiN,

Krzyż II Obrony Lwowa,

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość,

Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 220-221, 223;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 136, 178, 180, 204, 320, 397;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 140, 145, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?