Wrabec, Dominik Zygmunt

Dominik Zygmunt Wrabec

pseud. Antoni

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-08-30
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1967-12-26
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafialny pw. św. Rodziny we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uzyskał tytuł naukowy magistra.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Został mianowany podporucznikiem w 6 PSK w Żółkwi.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu w Szwadronie Marszowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej “Odrodzenie”

Konferencja św. Wincentego Paulo

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Opiekun rodzin więzionych żołnierzy AK w łagrach i więzieniach.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca plutonu łączności “Sporysz” w Rejonie II Dzielnicy Wschodniej Lwowa. Oficer łączności operacyjnej w komendzie Dzielnicy Wschodniej do 31.07.1944 r. Oficer Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer łączności

Oddział względnie pion organizacyjny:14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 320;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 223-224;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 8;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 28, 30, 31;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 177, 264.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?