Bosek, Józef

Józef Bosek

pseud. Franciszek, Julian

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1887-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1967-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Oficer armii austriackiej, w 1918 roku zgłosił się do Armii Polskiej we Włoszech. W kraju służył w 6 pal Armii gen. Hallera. Walczył w kampanii 1920 r. Po wojnie służył w 12 pal w Złoczowie, w 1930 r. został przeniesiony do Głównej Składnicy Uzbrojenia nr 4 w Reganach. W 1933 roku przeszedł w stan spoczynku.

W czasie wojny:

W 1939 roku zgłosił się do wojska i został przydzielony do 10 pal w Łodzi.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w lasach jako brakarz.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W konspiracji działał od 11.1939 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Południowy, Rejon Winniki.

Prowadził działalność konspiracyjną na terenie powiatu przemyślańskiego w Kurowicach, Glinianach, Słowicie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kwatermistrz Inspektoratu Południowego od 1942 r. do 09.1943 r. (ponownie od 04-31.07.1944 r.). Komendant Obwodu III Przemyślany od 09.1943 r. do 04.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Kierował Inspektoratem Dolnośląskim WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w Pabianicach, zwolniony w 05.1940 roku. Wyjechał do Lwowa aby uciec przed Gestapo.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Podany do odznaczenia Krzyżem Walecznych w 07.1944 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Hanaczów – dwa ataki band UPA oraz Niemiecka pacyfikacja unicestwiły kresową wieś w maju 1944 r., [online:] https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/05/hanaczow-dwa-ataki-band-upa-oraz.html (dostęp: 23.06.2022 r.);

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 135-136, 140-141, 177, 182, 188-189, 198-199, 201-202, 211-212, 219-222, 363, 394;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 70, 81, 82, 104-109, 132, 145, 146, 259, 260.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?