< class="bt_bb_headline_tag">
" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Franciszek [Wiktor] Błaż

pseud. Mróz, Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wiktor Mróz (od 1944 r.)
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-00-00 [1915-00-00]
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1992-04-28
Miejsce śmierci:Buffalo/USA
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Franciszkanin, imię zakonne o. Wiktor.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 12.1949 r. wyjechał na misje do Japonii, gdzie spędził 18 lat. W 1967 r. przeprowadził się do Kanady i pracował jako wikary parafii Trójcy Świętej w Montrealu, a od 03.1968 r. jako kapelan polskiej Misji św. Wojciecha w Montrealu. Jesienią 1969 przeprowadził się do Buffalo w USA. W 1977 r. opuścił swoją parafię i założył kaplicę Matki Boskiej Różańcowej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1977 r. dołączył do ORCM – Ruchu Ortodoksyjnych Katolików Rzymskich, przeciwników postanowień drugiego soboru watykańskiego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 11.1944 r. był kapelanem Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Hanaczowa przybył pod koniec 1943 r. i mimo ataków UPA pozostał we wsi. Zadbał o umieszczenie mieszkańców w schronach podczas okrążenia wsi przez oddział SS i gestapo. Po zniszczeniu Hanaczowa przedostał się do klasztoru we Lwowie, gdzie zdał relację i został mianowany kapelanem Obwodu Przemyślany.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan Obwodu do 2.05.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Kapelan Brygady Świętokrzyskiej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Walecznych 14.07.1944 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Hanaczów – dwa ataki band UPA oraz Niemiecka pacyfikacja unicestwiły kresową wieś w maju 1944 r., [online:] https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/05/hanaczow-dwa-ataki-band-upa-oraz.html (dostęp: 23.06.2022 r.);

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 19;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 182, 204, 210, 280;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 81;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 79, 81, 106, 132, 140-142, 145, 261;

Wyklęci żołnierze Kościoła walczącego, [online:] https://nondraco.wordpress.com/2020/05/29/wykleci-zolnierze-kosciola-walczacego/, (dostęp: 27.05.2022 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?