Barszcz, Kazimierz

Kazimierz Barszcz

pseud. Adam, Omar, Zenon

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-00-00
Miejsce urodzenia:Winniki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Magister inżynier

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 19 pp we Lwowie.

W czasie wojny:

Uczestniczył w kampanii wrześniowej w walkach pod Płockiem, w szeregu 19 pp.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komendant Ośrodka Winniki krypt. “A”, Dzielnica Wschodnia. Przeszedł kurs sapersko-dywersyjny we Lwowie dzięki czemu szkolił w dywersji drużyny (m.in. Mazurkiewicza ps. Rożek w Podborcach). Następnie objął komendę Rejonu IV.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer saper

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany, przebywał w więzieniu w okresie 1940-06.1941 r.

Aresztowany przez policję ukraińską 07.05.1944 r. i przekazany Gestapo. Podczas aresztowania został postrzelony w nogę. Zwolniony z więzienia podczas ewakuacji w ostatnich dniach przed rozpoczęciem walk o Lwów (19/20.07.1944 r.)

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W połowie 06.1945 r. został aresztowany przez NKWD we Lwowie, lecz udało mu się zbiec w trakcie przesłuchań. Miesiąc później został rozpoznany i ponownie aresztowany. Otrzymał wyrok 10 lat obozów.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Relacje ustne 1977-2000. Obszar nr 3 AK, sygn. 1551, t. 2, s. 1-2;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 443, 469, 569;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 43, 48, 76-77, 361, 372, 376;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 74, 78, 189;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 62, 65, 69, 90, 92, 93, 126, 153-156, 210, 265, 278.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?