Daca, Roman Jan

Roman Jan Daca

pseud. Longin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-02-23
Miejsce urodzenia:Kopyczyńce
Data śmierci:1994-09-18
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz na Salwatorze, Kraków
Rodzice
Imię ojca:Wojciech
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Chichłowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do c.k. Gimnazjum w Tłumaczu

W czasie wojny:

15 września 1939 r. uzyskał doktorat z nauk humanistycznych

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1927 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Kapelan w Szkole Straży Granicznej w Rawie Ruskiej.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 roku został przydzielony do duszpasterstwa w DOK nr VI we Lwowie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Ksiądz na plebanii w Nowosielcach koło Chodorowa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zorganizował samoobronę w miejscowościach na pograniczu powiatów rohatyńskiego i bóbreckiego, Obwód Rohatyń Okręgu Stanisławów AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 139-140;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-0608 (KW3-2575 stara sygnatura);

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 141, 145;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 73, 277.

IkonografiaLeszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020, s. 139.
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?