Gajda, Adam

Adam Gajda

pseud. Gajek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Władysław Wolski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1931-08-20
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły powszechnej we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od AK dostał papiery na nazwisko Władysław Wolski i dostał polecenie wyjechania do Polski. Udał się do Wrocławia i tam ukończył Politechnikę Wrocławską. Pod fałszywym nazwiskiem przebywał do 1955 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ŚZŻAK i Rodziny Jazłowieckiej.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Przysięgę złożył na jesień 1943 r., odbierał ją Władysław Załugowicz “Piotr”. Od 1943 r. należał do plutonu „Grunwald” Szarych Szeregów oraz w „Aster 14” na Łyczakowie we Lwowie. Pełnił funkcję łącznika. Żołnierz Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Dzielnica Wschodnia Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łącznik, kurier

Oddział względnie pion organizacyjny:14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w akcji Burza.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

5 lipca 1946 r. wraz z rodziną został aresztowany przez NKWD, dzień później został wypuszczony ze względu na wiek miał wówczas 16 lat. Po kilku dniach ponownie złapany przez NKWD i osadzony we więzieniu na placu Smolki. Tam był torturowany i przesłuchiwany. Został wypuszczony 2 sierpnia 1946 r., gdyż NKWD oczekiwało, że będzie z nimi współpracować.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 55;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0173;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3 3778.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?