Fiałkowski, Michał

Michał Fiałkowski

pseud. Kruk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-09-07
Miejsce urodzenia:Biłka Szlachecka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Instruktor w szkołach zawodowych.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

NSZZ “Solidarność”

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ŚZŻAK i Koła Pułkowego we Wrocławiu.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1942 r. działał w lwowskiej AK. W latach 1943-1944 podoficer, dowódca drużyny w Oddziałach Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Dzielnica Wschodnia Lwowa. Uczestniczył w akcji „Burza” i w obronie wsi polskich przed UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1945 r. służył w (l)WP w Przemyślu.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1945 r. został aresztowany przez NKWD wraz z rodziną, lecz udało mu się zbiec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Odrodzenia Polski,

Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Akcji „Burza” AK,

Krzyż Obrony Lwowa,

Medal Wojska Polskiego,

Gwiazda Wytrwałości – Order Żelazny,

Medal Zw. Oficerów Rezerwy,

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość,

Krzyż Pamiątkowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich,

Medal „Zasłużony Opolszczyźnie”,

Medal Edukacji Narodowej,

Odznaka Pamiątkowa Obszaru Lwowskiego AK,

Krzyż Pamiątkowy Harcerski.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 52;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-3489.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?