Czerwiński, Władysław

Władysław Czerwiński

pseud. Rak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-07-05
Miejsce urodzenia:Jurgielany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty [Stanisław]
Imię matki:Stanisława [Jadwiga]
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był ekonomistą.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po złożeniu przysięgi został dyspozycyjnym łącznikiem 3 Ośrodka Dywersyjnego-Partyzanckiego oraz kpt. Jerzego Bronikowskiego ps. “Czarny Jan” pomiędzy Ośrodkami 1, 3 i 4. W okresie działań Oddziału “Żuka” był żołnierzem konspiracyjnej drużyny dywersyjnej. Po powołaniu 7 Brygady “Wilhelma” został przydzielony do siatki wywiadu adiutanta Komendanta 7 Brygady Jana Czerwińskiego ps. “Żuk”.

Data zaprzysiężenia:1943-04-15
Czasookres:1943-04-15 - 1945-08-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, żołnierz dyspozycyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Żuka", OP "Gozdawy", 7 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozbrojeniu Brygady przez NKWD 18 lipca 1944 r. pozostał w konspiracji i nawiązał kontakt z kpt. Bronikowskim ps. “Czarny Jan” i rozpoczął współpracę z Oddziałem Samoobrony dowodzonym przez Hipolita Alesionka ps. “Hans”, “Piorun”, która trwała do sierpnia 1945 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal Zwycięstwa i Wolności

Złoty Krzyż Zasługi

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW3 2492;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.04;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.09, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.41;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 171.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?