Tietianiec, Michał

Michał Tietianiec

pseud. Myśliwy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-00-00
Miejsce urodzenia:Niewajniony/powiat trocki
Data śmierci:1946-03-09
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 r. służył w oddziale nr. 314. Z kolei na okres września i października dowodzony przez “Myśliwego” pluton został włączony do grupy dyspozycyjnej por. “Krysi”. Następnie od 28.10.1944 r. jego pluton operował m.in. w lasach Puszczy Rudnickiej. Chwilowo pod komendą OP “Komara”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu partyzanckiego

Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK; OP 314
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Rodzina służąca na terenie Ośrodka “Bór” została zamordowana 27.04.1944 w Niewoniańcach.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany wiosną 1945 r., przebywał w więzieniu na Łukiszkach, został skazany na karę śmierci za czynną działalność w AK.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej. “NÓW”-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s. 729;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 34, 35, 45, 149-151, 157, 161, 177-180, 182;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 2 (326), s. 6;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 5 (329), s. 16;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 380;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 111.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?