Morelewska, Bronisława

Bronisława Morelewska

pseud. Mongołka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Dubowik
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1916-05-17
Miejsce urodzenia:Ziłany na Łotwie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław Dubowik
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Antuch
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Państwową Żeńską Szkołę Przemysłowo-Handlową im E. Dmochowskiej w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Podjęła studia z historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Starostwo Powiatowe Wileńsko-Trockie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zatrudniła się jako krawcowa w Lublinie. Mieszkając w Hiltingbury Hostel w Anglii prowadziła szkołę kroju krawieckiego, pomagając innym kobietom przygotować się do zawodu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się dzielność konspiracyjną w 6 p.p. Legionów w Wilnie. W czerwcu 1942 otrzymuje przydział do Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Wileńskiego jako łączniczka.

Dywizjon Żandarmerii Okręgu Wileńskiego jako łączniczka.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:6 p.p. Legionów w Wilnie.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Mąż Jan Morelewski członek 6 WB AK i brat Wiktor kierowca samochodu transportowego.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

02.02.1944 została aresztowana przez Gestapo, które przyszło po jej męża i osadzona w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, gdzie przebywała do czerwca.  Następnie została skazana na pobyt w obozie koncentracyjnym w Prowieniszkach na Litwie Kowieńskiej, w którym pracowała przy wykopywaniu torfu. W 07.1944 r. wywieziono ją do KL Stutthof gdzie przebywa do 24.02.1945.  Przeniesiona do obozu Gdańsk – Kokoszki, gdzie została oswobodzona przez Armię Czerwona 24.03.1945. Uciekła z pociągu wypełnionego więźniami unikając wywózki do ZSRR.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Wobec zagrożenia aresztowaniem przez UB męża Jana Morelowskiego opuszcza Polskę i udaje się do  Meppen do Dowództwa 1 Dywizji Pancernej PSZ. Po demobilizacji zamieszkała w Wielkiej Brytanii a później w  USA.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 145-147, 207-208, 260.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?