Bieniasiewicz, Jan

Jan Bieniasiewicz

pseud. Czajka, Kora, Lis, Witold

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy, podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w kompanii łączności 24 DP

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizator nasłuchu radiowego w Drohobyczu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

dowódca łączności w Komendzie Inspektoratu

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Inspektoratu Drohobycz
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W ostatnich dniach stycznia NKWD rozpoczęło poszukiwania Bieniesiewicza. Oficerowie NKWD przyszli do jego domu, lecz go nie zastali. Ukrywał się do 1945-03-11, kiedy to aresztowano go podczas sprawdzania dokumentów i próby ucieczki z teczką,w której miał pistolet i rejestr osób zapisanych do Polski i kart repatriacyjnych. Wywieziono go do Kijowa, gdzie przechodził dalsze śledztwo. Skazany na 15 lat katorgi. Przebywał w specobozie w Obwodzie Irkuckim. Do kraju wrócił w 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor wspomnień Krótki opis wydarzeń związanych z pobytem w ZSRR 1945-1956, wydanych w Raciborzu w 1991.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993 r., s. 11, 23, 29, 56, 142, 147, 153, 159-161, 164.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?