Rutkowska-Zajączkowska, Krystyna

Krystyna Rutkowska-Zajączkowska

pseud. Halina

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Zajączkowska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1923-12-13
Miejsce urodzenia:Winniki k. Lwowa
Data śmierci:2001-06-21
Miejsce śmierci:Bydgoszcz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Solak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Kształciła się w Gimnazjum SS. Nazaretanek we Lwowie przemianowaną na 10-letnią szkołę średnią, którą ukończyła w 1941 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracowała jako księgowa w Bydgoszczy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Była Członkiem Zakładowego Związku Emerytów “Solidarności”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Była członkiem ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Rozpoczęła pracę konspiracyjną jako łączniczka rejonu Winniki. Zajmowała się kolportażem podziemnej prasy, uczestniczyła w produkcji granatów i butelek zapalających.

W maju 1944 r. przydzielona do Oddziału Leśnego 14 Pułku Ułanów Jałowieckich jako sanitariuszka. Po rozbrojeniu jej oddziału wróciła do Winnik. Tam kontynuowała pracę łączniczki z punktem kontaktowym AK w Drugiej Wólce.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00-1945-00-00
Pełnione funkcje:

łączniczka, sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 p.uł., 2 szw., patrol sanit.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po wykryciu radiostacji aresztowana przez NKWD 1945-06-09. Przewieziona na więzienia we Lwowie. Tam po dotkliwym śledztwie skazana przez Trybunał Wojenny NKWD na 10 lat pozbawienia wolności. 24 grudnia wywieziono ją do ZSRR. Do Polski wróciła w 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Medal Wojska;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

Krzyż Drugiej Obrony Lwowa.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 170, 226;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 163;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 108, 375, 384, 401;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 218, 269.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?