Jentys, Adam

Adam Jentys

pseud. Adal

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-00-00
Miejsce urodzenia:Mińsk Litewski
Data śmierci:1943-03-00
Miejsce śmierci:Wiazyń
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Aniela
Nazwisko panieńskie matki:Pereświet Sołtan
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Technikum Budowlane w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzjamenych. Od 1931 r. był inspektorem powiatowym w Wilejce.

W czasie wojny:

Pracował jako kierownik punktu uchodźców, który prowadził ksiądz Kazimierz Kucharski “Szymon”.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Pełnił funkcję instruktora w drużynie Błękitna Jedynka Żeglarska im. Romualda Traugutta, następnie został komendantem hufca ZHP w Wilejce. Był członkiem Wojskowego Klubu Sportowego Pogoń, specjalizował się w biegach średniodystansowych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do kierownictwa Szarych Szeregów oraz pełnił funkcję hufcowego.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kierował powiatem w Rejonie III. Po wydostaniu się z więzienia NKWD działał w “Bazie Miód” w V Odcinku “Wachlarza”. W 03.1943 r. został zamordowany przez białoruską policję.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1943-03-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:"Wachlarz" Odcinek V
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Zbigniew Jentys – żołnierz AK – patrz biogram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Latem 1940 r. aresztowany przez NKWD. Udało mu się zbiec niedługo po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 43, 54;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 3 (77), s. 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?