Snastin, Zofia

Zofia Snastin

pseud. Sowa

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Nowosielska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1915-02-03
Miejsce urodzenia:Oszmiana
Data śmierci:1998-01-23
Miejsce śmierci:Szczecin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Sakowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Kształciła się w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie, gdzie uzyskała maturę w 1935 r.

Ukończyła kurs wychowawczyń przedszkoli w Białymstoku w 1936 r.

W 1939 r. przyjęta do Szkoły Pielęgniarskiej w Wilnie, w której naukę przerwała jej wojna.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W 1937 r. rozpoczęła pracę w przedszkolu w Wasilkowie.

W czasie wojny:

Pracowała zarobkowo w gospodarstwie rolnym w Oszmianie.

Po wojnie:

Pracowała w szkolnictwie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Udzielała się społecznie w środowisku wychowanków Gimnazjum im. Śniadeckiego, które wyłoniło komitet redakcyjny opracowujący materiały z dziejów szkoły.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo otrzymała skierowanie do obwodu “Oset”. Od 1943 r. w Brygadzie “Nietoperza” tu pracowała w punkcie sanitarnym. Towarzyszyła Brygadzie podczas walk pod Graużyszkami, Tołminowinem, Holszanami, oraz podczas operacji “Ostra Brama”.

Data zaprzysiężenia:1942-10-22
Czasookres:1942-10-22-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:13 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wraz z 13 Wileńską Brygadą AK uczestniczyła w akcji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Złoty Krzyż Zasługi;

Odznaką Pamiątkową “Akcji Burza”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 4 (66), s. 136.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?