Kanigowski, Zygmunt

Zygmunt Kanigowski

pseud. Ordynator

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-07-08
Miejsce urodzenia:Wading River (USA)
Data śmierci:1968-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Nosarzewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1927 r. zdał maturę w gimnazjum w Mławie, a w 1934 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Uzyskał stopień naukowy profesora.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył podchorążówkę uprzednio zrzekłszy się amerykańskiego obywatelstwa.

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Dostał się jako jeniec do obozu sowieckiego. Po wydostaniu się i przedarciu do Wilna był internowany przez Litwinów, 2 miesiące przebywał w areszcie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Do wybuchu wojny pracował w Klinice Chorób Nerwowych i Umysłowych przy USB jako asystent i adiunkt.

W czasie wojny:

Pracował w szpitalu miejskim w Wilnie oraz w Szpitalu Chorób Nerwowych i Wewnętrznych w dzielnicy Zwierzyniec.

Po wojnie:

Pracował w Białymstoku m.in. w Klinice Chorób Nerwowych jako kierownik, prodziekan Wydziału Lekarskiego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizacyjnie przydzielony do 1 Pułku im. Bolesława Chrobrego, III batalion. Tam należał do służby sanitarnej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Lekarz

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Lekarz dzielnicy Zwierzyniec podczas walk o Wilno.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 66;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1993, nr 2 (16), s. 8;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1993, nr 3 (17), s. 7;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 1 (94), s. 66.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?