Janczewski , Władysław

Władysław Janczewski

pseud. Laluś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Będąc w oddziale 314 uczestniczył w walkach skierowanym przeciwko oddziałom sowieckim.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 1 drużyny w oddziale 314

Dowódca 1 plutonu oraz Oddziału Leśnego wyłonionego z II batalionu 77 pp AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK, 4 komp., 1 plut.; OP 314; OL
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 34-36, 49, 76, 149, 165, 167, 173-175, 180, 183-185, 189, 190;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 46, 55, 102, 114, 176;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 2 (326), s. 5-6;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 4 (328), s. 23;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 5 (329), s. 16;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 1 (51), 1999, s.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Będąc w oddziale 314, został ranny w trakcie walki z oddziałem sowieckim na terenie gminy Zabłoć.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?