Sotirović, Dragan

Dragan Sotirović

pseud. Draża, X, Michał

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Roman Jacques
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-05-05
Miejsce urodzenia:Vrjanie (Królestwo Serbii)
Data śmierci:1987-06-05
Miejsce śmierci:Saloniki (Grecja)
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1931 r. uczył się w szkole oficerskiej w Belgradzie. W 1934 r. otrzymał przydział do 28. Pułku Piechoty na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii łączności w 19. Pułku Piechoty.

W czasie wojny:

W maju 1941 r. wstąpił do czetników serbskich oddziałów partyzanckich, wiernych królowi Jugosławii Piotrowi II Karadziordzieviciowi. W 1942 r. objął stanowisko drugiego szefa sztabu oraz adiutanta gen. Dragoljuba Mihailovicia “Draż”, dowódcy Czetnickich Oddziałów Armii Jugosłowiańskiej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pełnił funkcję burmistrza miasta Marklissa (Leśna).

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Od kwietnia 1944 r. zastępca dowódcy oddziałów leśnych 14 Pułku Ułanów.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 puł. AK, 3 szw.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po wydostaniu się z sowieckich rąk nawiązał kontakt z organizacją NIE we Lwowie. Walczył na Rzeszowszczyźnie.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Jeden z dowódców w trakcie akcji.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Trafił do niewoli niemieckiej. Zbiegł 13 stycznia 1944 r. Przebywał w obozie nr 325 w Rawie Ruskiej, przeniesionym następnie do Stryja.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31 lipca 1944 r. został aresztowany podczas “odprawy”. Według jednej z jego wersji, 26 sierpnia 1944 r. przewieziono go do Moskwy. Tam został osądzony i skazany na 10 lat więzienia, ale udało mu się uciec. Podczas innej relacji twierdził, że zbiegł w trakcie transportu do Moskwy. Zgodnie z kolejną opowiadaną wersją, uciekł w trakcie przesłuchiwań w Moskwie, dzięki obezwładnieniu śpiącego strażnika i przebraniu się w jego ubranie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01, s. 30;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1-8023;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 80, 88-90, 92, 94, 98-99, 102, 104-106, 152, 270, 283-284, 286, 297, 300, 310, 321-325, 328, 330, 332, 344, 346, 349-350, 352-353, 356-357, 388-389, 391;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 48;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 112-114, 116, 118, 121, 122, 126, 160-162, 177, 178, 180, 182-184, 211, 213, 239, 269, 276.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?