Czujko, Edward

Edward Czujko

pseud. Żebrak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-09-07 [1928-09-07]
Miejsce urodzenia:Jackany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bolesław
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Żynis
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczył się w Liceum Energetycznym.

Po wojnie:

W 1952 r. ukończył politechnikę we Wrocławiu.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Prowadził własny zakład elektromechaniczny.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pełnił przez 10 lat funkcję radnego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD (nr leg. 00427941, z dn. 15.02.1985 r.)

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do 3 Wileńskiej Brygady “Szczerbca”, pluton Jarmołowicza. Zadaniem plutonu było m.in. ścianie słupów telefonicznych i rozkręcanie szyn kolejowych na trasie Jaszuny-Bieniakonie. 22.04.1945 r. zalegalizował się w Wydziale Wojskowym Zarządu Republikańskiego Związku Patriotów Polskich w Wilnie.

Data zaprzysiężenia:1943-05-20
Czasookres:1943-05-20 - 1944-07-10
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1, 3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi (nr leg. 568-82-84)

Medal Zwycięstwa i Wolności (nr leg. 398-87-6)

Medal 40-lecia PRL (nr leg. 161-1-84)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?