Borowiec, Jan

Jan Borowiec

pseud. Trawa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-09-21
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1996-05-02
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku: Cmentarz św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Tołstopiatow
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczył się do 1941 r.

Po wojnie:

Uczył się na szewca w szkole zawodowej w Toruniu.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w gospodarstwach na terenie Wilna, jako pastuch oraz podejmował się różnych prac dorywczych.

Po wojnie:

Szewc w w spółdzielni “Wisła” w Toruniu.

Szewc w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym do 1961r.

Szewc w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu do 1987 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do 1 Brygady “Juranda”. Pomagał w kuchni w zaopatrzeniu i przygotowaniu posiłków dla żołnierzy tego oddziału. Przy 1 Brygadzie przebywał przez 15 dni, a następnie został przyjęty do 3 Brygady ‘Szczerbca”, która stacjonowała w Turgielach. Przydzielony do plutonu rezerwowego. Tam został przeszkolony i zapoznany z bronią. Następnie przydzielony do sekcji sanitarnej oraz do kompanii szturmowej jako sanitariusz u dowódcy “Burego”. Pozostawał przy 3 Brygadzie do 18.07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

sanitariusz

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1, 3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 06.1952 r. i skazany przez Sąd Wojskowy na 12 lat więzienia, kara ta na mocy ustawy o amnestii z dnia 22.11.1952 r. została złagodzona do 8 lat więzienia. Wyrok z dnia 25.09.1952 r. z art, 4 par. 1 dekretu z dnia 13.06.1946 r. Przebywał w więzieniu w Koronowie i Jaworznie od 07.06.1952 r., skąd został zwolniony warunkowo 25.05.1956 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, z dn. 28.04.1994 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?