Bauman, Janina

Janina Bauman

pseud. Kalina, Wrzos

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Perepeczko
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1905-03-02
Miejsce urodzenia:Oszmiana
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Fedorowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Maturę otrzymała w 1925 r. w gimnazjum w Oszmianie. W 1932 r. ukończyła studia uzyskując dyplom magistra USB w Wilnie, na kierunku filozofia, biologia.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczycielka w gimnazjum w miejscowości Głębokie.

W czasie wojny:

Pod koniec wojny w 1944 r. pracowała jako nauczycielka w szkole średniej w Wilnie.

Po wojnie:

Pracowała 2 lata po zakończeniu wojny jako kasjerka.

Następnie w Liceum, a od 1956 r. do 1975 r. w studium Nauczycielskim w Toruniu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczyła biologii w zakresie szkoły średniej i przygotowania młodzieży do egzaminu maturalnego w kompletach tajnego nauczania.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD.

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W jej domu rodzinnym do 07.1944 r. kwaterowano sztab i dowództwo Inspektoratu “F” Zgrupowania nr 3.  Z ramienia sztabu powierzono jej od 10.1942 r. nasłuch radiowy z rozgłośni zachodnich i sporządzaniu biuletynów dla terenu, kierowała grupą łączniczek. Przeszła przeszkolenie ogólne w zakresie konspiracji i specjalistyczne w zakresie pracy w nasłuchu i jako reporterki.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

reporter przy sztabie Inspektoratu “F”, kierownik skrzynki meldunkowej.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 3
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 53.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?