Piotrowski, Hieronim

Hieronim Piotrowski

pseud. Jur, Sędzia

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-09-10
Miejsce urodzenia:Kończa
Data śmierci:1947-01-15
Miejsce śmierci:Wegrów ?
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

W czasie wojny:

Brał udziała w kampanii wrześniowej w 3 Pułku Artylerii Ciężkiej

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był sędzią w Brześciu nad Bugiem

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 6 Wileńskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK; Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu .

Rozkazem nr. 12 z 1.10.1945 KO AK Białystok awansowany na porucznika i odznaczony Srebrnym Krzyżem Wojennym Virtuti Militari

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, ORKO
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Bierze udział w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1944 roku został aresztowany przez NKWD w miejscowości Bogusze.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W15  stycznia 1947 otoczony w swoje kwaterze przez  oddział KBW popełnia samobójstwo

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Wojenny Virtuti Militari

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Koło byłych żołnierzy AK w Los Angeles sygn. 24.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno- Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 4-5

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?