Kosowicz, Franciszek

Franciszek Kosowicz

pseud. Franus, Maciejka, Maciejko, Malecki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-09-16
Miejsce urodzenia:Raków/pow. Młodeczno/woj. Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Maciej
Imię matki:Kamila
Nazwisko panieńskie matki:Pupko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data: 1945-06-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Rakowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1951 r. powołany do służby w armii Stanów Zjednoczonych. Po przeszkoleniu został wysłany do RFN. W 1953 r. zdemobilizowany.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował na kolei w Rembertowie.

Po wojnie:

Przez 33 lata pracował w przedsiębiorstwie lotniczym w Riverside (USA, Kalifornia).

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Członek Kongresu Polonii Amerykańskiej. Dzięki jego staraniom powstał Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Działacz kół AK w Anglii i Kaliforni.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Rozpoczął pracę w konspiracji od działalności pomocniczej w Placówce “WW-72” (późniejsza “PRALNIA”). Był m.in. przewoźnikiem przesyłek i ludzi na trasie Olechowicze – Raków – Mińsk. Skierowano go do 27 Stołpecko-Nalibockiego Zgrupowania Partyzanckiego. Wówczas pełnił zadania łącznika i gońca.

Data zaprzysiężenia:1943-12-28
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, goniec, dowódca zgrupowania.

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Góra"
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim na przedmieściach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

05.04.1945 r. wstąpił do WiN, należał tu do 11.1945 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 04.1945 r. wcielony do II Korpusu WP w Ankorze, później wraz z nim przerzucony do Anglii. 12.12.1945 r. zdemobilizowany.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

28.01.1945 r. aresztowany przez Rosjan, umieszczono go w obozie w Rembertowie. Zdołał uciec w trakcie transportu do ZSRR.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych (z dn. 03.05.1945 r.)

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (z dn. 01.06.1945 r.)

Krzyż Powstania Warszawskiego

Medal Wojska Polskiego

Brytyjski Medal za Wojnę

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Koło byłych żołnierzy AK w Los Angeles, sygn. 15.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 4-5 (78-79), s. 262-263.

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, Grzybowski W. (oprac.), Wydanie II, Warszawa 2014, s. 43.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 262-263

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?