Sylwanowicz, Romuald

Romuald Sylwanowicz

pseud. Góral

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-09-24
Miejsce urodzenia:Olechnowicze
Data śmierci:1975-09-27
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Pelagia
Nazwisko panieńskie matki:Maciusowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 021 ukończył studia na Wydziale Lekarskim USB

W 1929 uzyskuje tytuł doktora nauk medycznych

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracuje w Zakładzie Anatomii Prawidłowej WL  USB

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po repatriacji pracuje w Zakładzie Anatomii Człowieka na Wydziale Matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu im. M Kopernika w Toruniu

W 1949 uzyskuje habilitacje i zostaje kierownikiem Katedry Anatomii Topograficznej Akademii Medycznej w Gdańsku

Uzyskuje tytuł profesora w przenosi się do Katedry Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie  gdzie pracuje do emerytury w 1970 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Bierze udział w Tajnym Nauczaniu. prowadzi zajęcia z  anatomii na tajnych Kompletach uniwersyteckich

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie pracy w Prowieniszkach. Wykupiony po roku wychodzi na wolność.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Publikuje wiele prac z zakresu z zakresu medycyny

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 118-119

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?