Seeman, Tadeusz Julian

Tadeusz Julian Seeman

pseud. Garbus, Nasturcja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wiktor Popławski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-11-27
Miejsce urodzenia:Stryj
Data śmierci:1992-04-06
Miejsce śmierci:Nysa
Miejsce pochówku: Nysa
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We 09.1939 r. nie został zmobilizowany. W 02.1942 r. wstąpił  do Armii Andersa, gdzie otrzymał przydział do 8 Dywizji Piechoty. W Wielkiej Brytanii został przeszkolony w radiotelegrafii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 21/22.09.1943 r., otrzymując przydział do Okręgu Wołyń AK jako oficer łączności Inspektoratu Rejonowego Łuck.

Data zaprzysiężenia:1943-07-10
Czasookres:
Pełnione funkcje:

oficer łączności

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Armia Andersa

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

20.03.1940 r. został aresztowany przez NKWD pod zarzutem działalności konspiracyjnej. Skazany został na 10 lat łagrów. Ponownie został zatrzymany przez NKWD 29.03.1944 r., więziony był w Łucku i Kijowie. Skazany został na 20 lat katorgi i dożywotnią zsyłkę. W 11.1944 r. przewieziony został do Workuty. Po zmniejszeniu wyroku do 10 lat, został zwolniony z łagru i przewieziony do Akczatu w 1953 r., gdzie pracował w kopalni wolframu. 10.04.1956 r. został zwolniony i 23.04.1956 r. dotarł do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy.

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002.

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1988, s. 408.

Biuletyn Informacyjny “Akowiec”, rok 1, nr 2, Opole lipiec-wrzesień 1998.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?