Rzepka, Kazimierz

Kazimierz Rzepka

pseud. Ognik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-03-01
Miejsce urodzenia:Biadoliny/ pow. brzeski
Data śmierci:1943-11-26
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik piechoty
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We 09.1939 r. był dowódcą 1 kompanii 8 pp Legionów Po przekroczeniu granicy węgierskiej dotarł do Francji służąc w 3 Pułku Grenadierów w 1 Dywizjonie Grenadierów. Po udanej w 06.1941 r. ucieczce z niemieckiej niewoli przedostał się do Hiszpanii, gdzie przez pół roku przebywał w więzieniu w Miranda de Ebro, skąd uciekł. Następnie przez Portugalię i Gibraltar dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie służył od 05.1942 r. Do Polski skierowany został w 02.1943 r., otrzymując przydział do Okręgu AK Lwów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Polski został zrzucony w nocy z 20/21.02.1943 r., otrzymując przydział do Kedywu Okręgu Lwów AK jako dowódca ośrodka dywersyjnego “Wschód” we Lwowie. 26.11.1943 r. w Krzywczycach albo Lisienicach pod Lwowem w czasie ewakuacji po akcji dywersyjnej na linii Lwów-Krasne zmarł na zawał serca.

Data zaprzysiężenia:1942-10-26
Czasookres:
Pełnione funkcje:

dowódca ośrodka dywersyjnego “Wschód” we Lwowie.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Kedyw
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 3 pgren. w 1 Dywizjonie Grenadierów

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – czterokrotnie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 406;

Tochman J., Słownik biograficzny Cichociemnych, Rzeszów 2002;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 51, 54;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 68, 70.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?