Kosowicz, Paweł

Paweł Kosowicz

pseud. Orzechowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-02-29 [1928-06-29]
Miejsce urodzenia:Raków
Data śmierci:1984-04-01
Miejsce śmierci:Zielona Góra
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był członkiem Związku Młodych Orląt w Rakowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Był współorganizatorem wmurowania w kościołach warszawskich wielu tablic pamiątkowych Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej jak i w miejscach szczególnej ofiary krwi poniesionej przez współtowarzyszy walki.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 12.1943 r. służył w szwadronie CKM-ów 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich w Zgrupowaniu Stołpecko-Nalibockim.

Pod dowództwem porucznika Adolfa Plicha,uczestniczył w obronie polskiej ludności w okolicy Puszczy Nalibockiej przed partyzantami sowieckimi .

Walczył na Kielecczyźnie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-12-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Goniec dowódcy szwadronu por. Jarosława Gąsiewskiego.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, 23 pu, szw. ckm, 78 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Będąc w pułku Palmiry-Młociany uczestniczył w walkach w Warszawie,w bitwie o Dworzec Gdański,lotnisko bielańskie, a także w walkace o wieś Truskaw. Działalność konspiracyjną dalej kontynuował, służąc w 25 pp. AK Ziemi Piotrowsko-Opoczyńskiej. Walkę z okupantem prowadził do 01.1945 r. na Kielecczyźnie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-07-00-1945-01-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych-trzykrotnie nadany,

Warszawski Krzyż Powstańczy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kosowicz Paweł  –  Biogramhttp://old.muzeum-ak.pl/biogramy/formatka.php?idwyb=56

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej: “NÓW”-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997.

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, Grzybowski W. (oprac.), Wydanie II, Warszawa 2014, s. 43.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Wg spisu Krajewskiego  zginął 29.09.1944 r. pod Jaktorowem.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?