Paszkiewicz, Henryk

Henryk Paszkiewicz

pseud. Gil

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-26
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2005-11-21
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Gradel
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej Nr 13 w Wilnie, później do Gimnazjum im. Piotra Skargi, z którego w 1937 r. przeszedł do Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 06.1939 r. zgłosił się do służby w 5 Pułku Piechoty Legionów.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 11.1939 r. zaczął pracować w warsztacie samochodowym przy ul. Kalwaryjskiej w Wilnie. Do 1943 r. pracował w warsztatach HKP.

Po wojnie:

Do 1958 r. pracował jako mechanik samochodowy w Solcu Kujawskim. Później zatrudniony w PKP w Bydgoszczy, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1980 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służbę rozpoczął od działalności konspiracyjnej. Zajmował się kolportażem, drobniejszym sabotażem. Po przeszkoleniu wojskowym żołnierz 1 Wileńskiej Brygady AK, 1 pluton, 3 kompania. Brał udział w akcjach m.in. w następujących miejscowościach: Kuprianiszki, Powidaki, Podbuinka, Europa, Antokolce, Suderwa, Rykonty, Porubanek, Skorbuciany.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny.

Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK 1 plut., 3 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 07.1943 r. aresztowany przez Saugumę. We wrześniu wykupiła go matka.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Podczas rozbrojenia aresztowany przez NKWD, następnie wywieziony do Kaługi. W 1946 r. wyszedł na wolność.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska (dwukrotnie)

Medal Zwycięstwa i Wolności

Brązowy Medal Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Malinowski L.J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 443;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 223-224;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 146;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 5 (73), s. 223-224;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 2 (107), s. 146.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?