Bieńkowicz, Tadeusz

Tadeusz Bieńkowicz

pseud. Rączy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-04-15
Miejsce urodzenia:Lida
Data śmierci:2019-12-13
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Rakowicki, Kraków
Rodzice
Imię ojca:Stanisława
Imię matki:Alicja
Nazwisko panieńskie matki:Balcer
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał brygady
Data: 2018-04-28
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent RP
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej był ochotnikiem w lidzkim batalionie frontowym harcerzy.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od maja 1943 r. uczestniczył w akcjach bojowych OP “Krysi”. 18 stycznia 1944 r. dowodził grupą szturmową, która brała udział w operacji rozbicia więzienia w Lidzie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca grupy szturmowej oraz dowódca patrolu przy 7 kompanii.

Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK, 7 komp.; OP 314
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od stycznia 1945 r. żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Służył w II batalionie 77 Pułku Piechoty AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany w czerwcu 1950 r. został poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom, a później skazany na karę dożywotniego więzienia, mimo iż nie przyznał się do stawianych zarzutów. W maju 1956 r. zwolniony na mocy amnestii. Zrehabilitowany na początku lat 90′.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1944)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2016)

Krzyż Oficerski Orderu Orderu Odrodzenia Polski (2009)

Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Armii Krajowej

Odznaka “Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”

Krzyż Kombatancki „Więźniowi Komunizmu” z Mieczami

Odznaka Honorowa Żołnierza AK Okręgu Wilno “Wiano” i Nowogródzkiego “Nów” 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 34, 35, 38, 39, 50-53, 61, 63, 64, 86, 87, 121, 130, 139;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 78, 101;

Nekrolog śp. gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza, [online:], https://www.kombatanci.gov.pl/en/po%C5%BCegnania/1949-nekrolog-%C5%9Bp-gen-bryg-tadeusza-bie%C5%84kowicza.html;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 1 (325), s. 7;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 2 (326), s. 6;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 4 (328), s. 23;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 1 (337), s. 2-5;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-188.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?