Stankiewicz, Czesław

Czesław Stankiewicz

pseud. Komar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-11-04
Miejsce urodzenia:Wieś Wesoła koło Oszmiany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 85 p.p.

W czasie wojny:

Służył w 85 p.p.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do konspiracji dołączył w końcu listopada 1940 roku. W 1944 roku z polecenia komendanta Grupy Północnej ps. “Krysia” zakonspirował i wyszkolił ok. 100 ludzi. Jego Oddział Samoobrony w sile 3 plutonów stacjonował w Puszczy Rudnickiej ze względu na rosnące zagrożenie ze strony NKWD, jego obszar głównie działał okolicach Jaszczyn, Turgiel i Ejszyszek. Podporządkowane mu były również mniejsze grupy złożone z żołnierzy sieci terenowej Zgrupowania “Północ”. Będąc dowódcą oddziału wydał rozkaz rozstrzelania Wasilewskiego, który był przewodniczący rady wiejskiej w Małych Solecznikach oraz sekretarza Łojka. W nocy z 6 na 7 stycznia 1945 roku samoobrona stoczyła nierówną walkę z NKWD, tracąc ok. 20 żołnierzy. Oddział “Komara” został rozbity w lutym 1945 roku przez żołnierzy radzieckich, a dowódca został wzięty do niewoli.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od 1940-11-00
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii łączności oraz zastępca komendanta Obwodu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Nowogródek, Oddział Samoobrony Wileńskiej AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Schwytany we wsi Okolice w lutym 1945 roku i przeniesiony do więzienia NKWD na ul. Zamkowej w Wilnie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 150, 151, 156, 157, 159-161, 175-177;

Niwiński P., Okręg Wileński AK w latach 1944-1948, Warszawa-Kraków 2014, s. 516;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 5 (329), s. 17;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 15, 111, 115, 118, 119. 120, 136, 137, 148, 149.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Był świadkiem podczas procesu szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie w 06.1945 r., NKWD wymusiło na nim zeznania przeciw dowództwu Wileńskiemu.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?