Stankiewicz, Czesław

Czesław Stankiewicz

pseud. Zaskoczek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-05-29
Miejsce urodzenia:Mołodeczno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marian
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Andruszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data: 1983-09-28
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1933 ukończył szkołę powszechną, maturę zdobył w liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie w 1939.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1950 ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku – doktor nauk medycznych, specjalista otolaryngolog.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował dorywczo.

Po wojnie:

Ordynator Oddziału Laryngologicznego 113 Szpitala Wojskowego w Grudziądzu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

skarbnik Koła AK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 zgłosił się do Szkoły Młodych Dowódców AK w Wilnie. Od 1 V żołnierz 6 Samodzielnej Brygady AK, 4 kompania.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-09-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Zastępca dowódcy

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od VIII 1944 – V 1945 żołnierz Wojska Polskiego, 7 Samodzielna Dywizja

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej (dwukrotnie)

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały

Medal za Warszawę

Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk

Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Spis 6. Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.
“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 6 (93), s. 54.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?