Grabska-Treter, Janina

Janina Grabska-Treter

pseud. Jasia, Jaśka, Kalina, Ptaszek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1908-10-02
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1957-10-09
Miejsce śmierci:New Britain [stan Connecticut w USA]
Miejsce pochówku: Cmentarz w Bethlehem
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Ludmiła
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1918 roku uczęszczała do gimnazjum sióstr Urszulanek. Maturę uzyskała około roku 1924. Następnie studiowała w szkole gospodarczej w Snopkowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pod koniec lat czterdziestych ukończyła szkołę hotelarską w Szwajcarii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 02.1946 roku została kierowniczką sanatorium w Cieplicach koło Jeleniej Góry. Następnie, po ukończeniu szkoły hotelarskiej w Szwajcarii, do wiosny 1949 roku pracowała w hotelach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działała w harcerstwie.

W czasie wojny:

Po kampanii wrześniowej opiekowała się rannymi i chorymi w szpitalu w Tarnowie.

Po wojnie:

Na emigracji w Stanach Zjednoczonych angażowała się w pracę społeczną na rzecz amerykańskiej Polonii.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Pracę konspiracyjną być może rozpoczęła już w 10.1939 roku.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pod koniec lipca lub na początku 08.1941 roku została skierowana z Warszawy do Lwowa mając za zadanie przygotować warunki dla przyjazdu komendanta i szefa sztabu Obszaru Lwowskiego. Następnie przydzielono ją na stanowisko zastępczyni szefa Oddziału V/K (łączności konspiracyjnej) Komendy Obszaru (funkcję tę sprawowała Maria Chęcińska, a następnie Stanisława Jakubowska). 25.01. 1943 roku Grabska objęła stanowisko szefa Oddziału V/K. Z powodu stanu zdrowia 22.12.1943 r. została skierowana na urlop, zastąpiła ją dotychczasowa kierowniczka referatu szyfrów Emilia Maleczyńska ps.  “Luiza”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00 [1941-08-00] - 1943-12-22
Pełnione funkcje:

Pełniąca obowiązki szefa Oddziału V-K łączności konspiracyjnej sztabu Komendy Obszaru do 1.03.1943 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru, Oddział V-K
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

W czasie okupacji wyszła za mąż za Tadeusza Wojciechowskiego.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (1944),
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (1943),
Krzyż Walecznych (1942).

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 218;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 6, 30;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 46, 49, 85;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 448/01 s. 18;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 228, 323, 399;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 70-71;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 13, 44, 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?