Policiewicz , Zygmunt Franciszek

Zygmunt Franciszek Policiewicz

pseud. Janek, Janek Malinka, Jodła, Świerk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Zygmunt Marek
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-10-11
Miejsce urodzenia:Biskupice [Brwilno]
Data śmierci:1965-10-08
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Anastazja
Nazwisko panieńskie matki:Popławska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1942-09-04
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1922-1930 uczył się w gimnazjum im. F. Fabianiego w Radomsku. W 1931 r. uzyskał maturę. W 1938 r. ukończył Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Pod koniec lat dwudziestych kształcił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Różanie, a następnie w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. W latach 1931-1933 uczył się w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W późniejszym okresie służył w 1 pułku lotniczym w w Warszawie.

W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej był oficerem technicznym i łączności w IV batalionie 1 dywizjonu myśliwskiego w 113 eskadrze 1 Brygady Pościgowej. Od 23.09.1939 r. internowany w Rumunii. Następnie przedostał się do Francji. W 06.1940 r. ewakuował się do Anglii, gdzie w latach 1940-1941 walczył w 305 dywizjonie bombowym. Przeszkolony został do zadań lotnictwa w konspiracji i dywersji. Do Polski skierowany został we 09.1942 r., otrzymując na początku przydział do Wydziału Lotnictwa Oddziału III KG AK, a później do Oddziału IV Obszaru AK Lwów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1946-1948 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako zaopatrzeniowiec. W 1955 r. zatrudnił się w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy jako kierownik wydziału, a w 01.1957 r. rozpoczął pracę w Rozlewni Piwa i Wód Gazowanych w Otwocku. Od 02.1961 r. pracował w Przedsiębiorstwie Hydrologicznym Rolnictwa. W 11.1963 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia w Wodę. Od 07.1964 r. pracował w Stołecznych Zakładach Wyrobów Gumowych i z Tworzyw Sztucznych Przemysłu Terenowego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach 1924-1927 należał do Związku Młodzieży Komunistycznej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 07.1943 r. otrzymał przydział do Oddziału IV Obszaru AK Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-10-27 - ?
Pełnione funkcje:

Od 27.10.1943 r. pełnił obowiązki kierownika referatu lotniczego, następnie przeniesiony na stanowisko zastępcy kierownika.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji wstąpił do WP, zaś w Wielkiej Brytanii służył w 305. dywizjonie bombowym. Pod koniec 1944 r. został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Ukrywał się przed UB do 02.1945 r. oraz następnie w latach 1948-1955.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 312;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 84;

Policiewicz Zygmunt Franciszek (1907-1965) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 153-154;

Tochman K., Słownik biograficzny, Rzeszów 2002;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 39-42;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 249.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?