Dobrowolski, Zygmunt

Zygmunt Dobrowolski

pseud. Feliks, Fidelis, Zygmunt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-05-01
Miejsce urodzenia:Mościska
Data śmierci:[1975-00-00] lub [1972-00-00]
Miejsce śmierci:Rzeszów
Miejsce pochówku: Cmentarz Wilkowyja w Rzeszowie
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Wagner
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1938-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w Wojsku Polskim, najpierw w 80 Pułku Piechoty, następnie w 24 Pułku Artylerii Pancernej, później w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie (od 1928 roku). Na rok przed wybuchem wojny został dowódcą II dywizjonu 6 pac.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej od 15 września był dowódcą 11 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej w szeregach 38 Dywizji Piechoty, a od 14 do 18 września w składzie 11 Dywizji Piechoty w okolicach Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował fizycznie w fabryce dywanów w Wielkiej Brytanii.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był zastępcą dowódcy Polskiej Organizacji Walki o Wolność a od 03.1940 r. lub 04.1940 r. był komendantem ZWZ-2 we Lwowie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-03-00 [1940-04-00]
Pełnione funkcje:

Komendant

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego żona Maria Józefa z d. Roland, ps. “Maria”, była łączniczką referatu lotniczego AK we Lwowie.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 1941 roku dowodził 5 dywizjonem artylerii przeciwlotniczej w 5 Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Następnie jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie brał udział w walkach o Monte Cassino.

Niepolskich:

Od 10.1917 roku do października 1918 roku kształcił się w szkole oficerskiej armii austriackiej XI korpusu w Jägerndorf (obecnie Karniów w Czechach).

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Pod koniec 10.1940 roku został aresztowany przez NKWD we Lwowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi (1939),

Krzyż Monte Cassino.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0016, 0017, 0096;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 123, 150, 155, 158, 173, 222;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 55-56;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 15, 18, 31;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 19;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 9, 22;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 22.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?