Berowski , Antoni

Antoni Berowski

pseud. Berek, Wit

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Berezowski, Antoni Piechiński, Józef Pichyński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-06-03
Miejsce urodzenia:Pińczów
Data śmierci:1941-02-24
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1925 r. zdał maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1925-1928 kształcił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Następnie do 1935 r. służył w 60 Pułku Piechoty. Od 1935 r. był dowódcą kompanii Korpusu Ochrony Pogranicza w Dawidgródku.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą kompanii 97 Pułku Piechoty w składzie 38 Dywizji Piechoty Armii “Karpaty”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Według raportu Romana Tatarskiego z 15.05.1940 r. Antoni Berowski był komendantem Okręgu nr 3 ZWZ-1 Lwów-powiat [Lwów prowincja ZWZ-1]. W złożonych w śledztwie zeznaniach Berowski poinformował, że sprawował funkcję zastępcy komendanta Okręgu Prowincja mjr Piotra Marciniaka. Autorzy słownika biograficznego Konspiracja lwowska 1939-1944 przypuszczają, że mógł pełnić obie funkcje jednocześnie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:0000-00-00 - 1940-04-09
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

9.04.1940 r. został aresztowany przez NKWD. 17.02.1941 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24.02.1941 r. we Lwowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Berowski Antoni (1905-1941) [w:] Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, red. Grzegorz Mazur, Jerzy Węgierski, Katowice 1997, s. 27.

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 125, 167;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 20.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?