Marciniak , Piotr

Piotr Marciniak

pseud. Emil

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-04-25
Miejsce urodzenia:Kościan
Data śmierci:1941-02-24
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Michalina
Nazwisko panieńskie matki:Juskowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1937-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły elementarnej w Kościanie. Następnie ukończył sześć klas gimnazjum w Poznaniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

24 lutego 1919 roku wstąpił do 3 pułku strzelców wielkopolskich (późniejszego 57 Pułku Piechoty). Do 20 marca 1931 roku dowodził tam plutonem i kompanią. Następnie dowodził kompanią, a od 1 kwietnia 1937 batalionem w 81 Pułku Piechoty w Grodnie.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej dowodził 1 batalionem 81 Pułku Piechoty w składzie Armii “Prusy”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W ZWZ-1 przez krótki czas dowodził Prowincją – podlegały mu obszary położone poza Lwowem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:0000-00-00 - 1940-04-05
Pełnione funkcje:

Szef organizacyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

W kwietniu 1916 roku został powołany do armii niemieckiej. Służył tam między innymi w 13 Dywizji Piechoty i pododdziałach saperów. Ukończył kurs oficerów piechoty armii niemieckiej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

[5.05] 30.04.1940 roku wraz ze swoim adiutantem Józefem Widawskim został aresztowany w kotle we Lwowie, urządzonym przez NKWD. 20.11.1940 roku otrzymał wyrok śmierci, wykonany 24.02.1941 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (1920)

Srebrny Krzyż Zasługi (1935)

Medal Niepodległości (1932)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Marciniak Piotr (1897-1941) [w:] Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, red. Grzegorz Mazur, Jerzy Węgierski, Katowice 1997, s. 120;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939-5 II 1946, Katowice 2007, s.;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 20.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?