Kozioradzki , Leszek Kazimierz

Leszek Kazimierz Kozioradzki

pseud. Aleksander, Bohowityn, Męciński, Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-04-27
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1943-05-20
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Zofia Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Olszewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data: 1937-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w Wojsku Polskim jako oficer służby stałej kawalerii, a potem jako oficer broni pancernej. W 1930 r. ukończył Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie. W latach 1930-1933 kształcił się w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Następnie został dowódcą plutonu w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Od 14.05.1936 r. odbywał służbę w 2 szwadronie pionierów w Warszawie. Następnie odbył kurs aplikacyjny na oficera broni pancernej w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie. Powrócił potem na krótko do 1 psk. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej przeniesiono go do 12 Baonu Pancernego w Łucku, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu i szwadronu czołgów TKS.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej dowodził szwadronem czołgów 21 Dywizjonu Pancernego.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 09.1941 r. dowodził Okręgiem Lwów-Wschód ZWZ-1.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od 1940-00-00
Pełnione funkcje:

Dowódca Okręgu Lwów-Wschód ZWZ-1

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Około 20.05.1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi (1934)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kozioradzki Leszek Kazimierz (1910-1943) [w:] Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, red. Mazur G., Węgierski J., Katowice 1997, s. 101-102.

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 23, 26;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 28.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?