Sołtan-Pereświet, Lucjan

Lucjan Sołtan-Pereświet

pseud. Żniwiarz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-05-05
Miejsce urodzenia:Pereświetów (obw. Homel, Białoruś)
Data śmierci:1951-01-21
Miejsce śmierci: IntaŁag, rep. Komi, Rosja
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:Rodziewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie

W 1926r. podejmuje studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego które po roku przerywa wstępując do Seminarium Duchownego w Winie (1927‑33). Przyjmuje święcenia kapłańskie  04.06.1933 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

01.01.1939 powołany do Wojska Polskiego i w 08.1939 zmobilizowany jako kapelan 5. Pułku Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego w ramach 1. Dywizji Piechoty Legionów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Proboszcz parafii Kolonia Wileńska dek. Wilno (1939‑49),

Wikariusz parafii pw. św. Jana w Wilnie dek. Wilno (1937‑9)

Duszpasterz akademicki, b. student Wydziału Teologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (do 1933),

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

kapelan 1. Pułku Pancernego im. Bolesława Chrobrego Armii Krajowej

kapelan Dzielnicy C Garnizonu AK Wilno–Miasto, pod pseudonimem „Żniwiarz”.

Po 11.11.1943 kapelan służby zdrowia wileńskiego okręgu Armii Krajowej AK. Podczas walk o Wilno prowadzonych przez Armię Krajową był organizatorem szpitala polowego w Kolonii Wileńskiej.

Uczestniczył w akcji ukrywania Żydów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Ksiądz kapelan

Oddział względnie pion organizacyjny:Kapelan
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 17.09.1943 przez Litwinów i Niemców w ramach represji za działalność AK. Przetrzymywany w obozie pracy przymusowej w Prawieniszkach. Wykupimy z więzienia

Ponownie aresztowany 31.12.1944, pod zarzutem współpracy z Armią Krajową. Przetrzymywany w więzieniach w Wilnie, m.in. na Łukiszkach. Torturowany. 04.08.1945 zesłany na Syberię do obozu koncentracyjnego niewolniczej pracy przymusowej WorkutŁag — Gułag. 30.07.1946 zwolniony

Aresztowany po raz trzeci  20.01.1949. Oskarżony o współpracę z podziemiem antykomunistycznym. 21.11.1949 skazany przez Rosjan na 25 lat łagru w  IntaŁag w republice Komi.

W styczniu 1951 r. w czasie odprawiania Mszy św. brutalnie zaatakowany przez obozowego strażnika: po kilku dniach doznał paraliżu prawej strony ciała i 21 stycznia 1951 r. zmarł.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 191-192;

Świetlikowski P., Wołało nas Wilno, Poznań 1991, s.144;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach 1941-1944;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1997, nr 3 (41);

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 1 (106), s. 144.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?