Halski, Józef

Józef Halski

pseud. Kruk, Krwiopijca

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-03-18
Miejsce urodzenia:Łękawica [Lwów]
Data śmierci:
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 5 dywizja, 2 kompania.

Od 1941 r. członek plutonu „Grunwald” Rejon „ Aster” AK we Lwowie. Następnie został przeszkolony w dywersji do Kedywu. Od 1944 r. podoficer Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jałowieckich, Dzielnicy Wschodniej Lwowa. Brał udział w walkach z UPA i akcjach dywersyjnych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-00 - 1944-03-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK, 14 p.uł., 2 szw.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD, spędził w łagrach 14 lat.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Armii Krajowej,
Krzyż Partyzancki,
Złoty Krzyż Zasługi,
Srebrny Krzyż Zasługi,

Medal Wojska.

Krzyż Obrony Lwowa,

Medal “Pro Memoria”,

Odznaka 6 Brygady Pancernej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 69-70;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-4954 (stara sygnatura);

ŚZŻAK Okręg Kraków (Koło Kraków-Krowodrza), teczka osobowa Józefa Halskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?